Exit Viewer

The Demimonde in Japanese Literature: Sexuality and the Literary Karyûkai By Cynthia ...

Read
image Next
The Demimonde in Japanese Literature:

Index

Admiring La Argentina, 223–227, 229

akirame, 29, 50, 97

akusho, 70–71, 86, 111

Bachelard, Gaston, 33, 173, 178–179, 183, 206n18, 208n52, 229

Bara no sôretsu, 18, 117, 119–120, 122, 143, 152, 160, 162–164, 234n21

Barakei, 18, 114, 146, 152, 170, 210–223, 232

Bataille, Georges, 120, 126, 167n34

Belle de Jour, 170n73

Benjamin, Walter, 20n7, 34, 77, 79, 109n29, 111n51

Bergson, Henri, 21n9, 28–29, 32, 35, 208n52, 230

bitai, 28, 31–32

Bokutô kidan, 13, 17, 23, 34–46, 48, 55n37, 56n55, 60–61, 63–64, 78–79, 105, 109n29, 110n39, 117, 192

butoh, 18, 114n93, 162, 167n35, 171n82, 210–211, 214–215, 224–232, 234n30

Cable, George Washington, 15, 110–112

cafés/café culture, 12, 16, 60–62, 69, 82–83, 88–90, 94–97, 99, 102–103, 108n16, 110n41, 110n42, 234n30

Chijin no ai, 16, 18, 61–62, 72, 82–106, 108n16, 111–112n56, 112n62, 112n67, 116, 117, 131, 133, 154, 163, 168n45

Chikamatsu Monzaemon, 4, 171n77

comfort women, 10, 14, 22n22, 38, 117, 124, 139–142, 145, 151, 154

connoisseurship, 17, 27–28, 35, 37, 41–42, 46–47, 49, 60, 64, 78–79, 112n67, 148, 177–178, 191, 194

courtesans, 5, 12, 15, 27, 38, 45, 52n8, 62, 64, 65–66, 96, 99, 101, 103, 105, 108–109n21, 109–110n30, 112n58, 139, 170n72, 171n77, 183, 190–191, 196, 224, 228

dance halls, 12, 83, 88, 93, 98–104, 163

demimonde, definition ofSee also karyûkai, 1–19

Derrida, Jacques, 30, 218, 225

distance, 17, 24, 29–31, 36–41, 46–47, 49, 54n28, 61, 105, 125, 174, 184, 195, 202, 209

Edo period, 7–8, 13–14, 20n7, 24, 27–31, 35, 39, 44, 49, 54n26, 62, 86, 93, 107n4

enclosures, 18, 31, 36, 44, 63, 119, 125, 129, 134, 146–147, 172n86, 174, 176, 180, 182, 184, 186–188, 191–192, 194, 200, 225

fantasy, 2, 9, 16, 24–25, 28, 31, 35, 38, 49, 51n4, 60–67, 75–77, 83, 89–90, 95, 97, 106, 111n43, 111n56, 119, 123, 139–141, 148–150, 163, 182, 190, 225, 234n17, 234n21